Menu Sluiten

Waarom ik de kandidatuur van Gerard Bosman steun

In 2012 heb ik samen met enkele partijgenoten de Werkgroep Huurders van de PvdA opgericht. Ons doel was om te bewerkstelligen dat de belangen van huurders beter zouden gaan doorklinken in de partijstandpunten. Want we merkten dat er vooral heel goed geluisterd werd naar wethouders en corporatiedirecteuren, niet naar huurders. Prominente partijgenoten veronderstelden veel te makkelijk dat zij wel wisten wat goed was voor huurders. Dat was toen een misvatting en dat is het nu nog steeds.

Kijk maar naar de discussie over het afschaffen van de verhuurdersheffing. Corporaties dringen daarop aan zodat ze meer ruimte krijgen voor nieuwbouw en verduurzaming. Meer ruimte voor huurbevriezing of huurverlaging; daar zijn ze niet zo happig op. Huurders zeggen echt wat anders. De verhouding tussen huurprijzen en inkomens is behoorlijk scheefgegroeid en daar hebben de sociale verhuurders hard aan meegedaan. Wanneer gaan corporaties eens de tering naar de nering zetten in plaats van andersom eerst allerlei plannen bedenken en dan uitrekenen hoeveel huurverhoging daarvoor nodig is?

Het was dus in de begintijd van onze werkgroep wel even schrikken toen wij het beleid van Stef Blok aan alle kanten aanvielen en er niet over peinsden om te vergoelijken dat onze partij de afbraak van de sociale huursector steunde. Dat doe je toch niet als loyale partijgenoot? Wij wel. Omdat we begrepen hoe rampzalig het beleid van Blok zou uitpakken.

En wie ons daarbij van meet af aan gesteund heeft, dat is Gerard Bosman van Linksom in de Partij van de Arbeid. Hij snapt hoe belangrijk het is om aan te sluiten bij de mensen voor wie de partij wil opkomen. Uiteindelijk zijn het de kiezers die ons weer groot kunnen maken. Ongeveer de helft van de kiezers is huurders. Tel uit je winst als het ons lukt om de vertrouwensbreuk met hen te herstellen.

Verder steun ik Gerard Bosman omdat hij een man van de inhoud is. Soms een beetje te langdradig maar een kniesoor die daarop let. Ook in deze campagne komt hij aan de lopende band met goede inhoudelijke voorstellen zoals het laten vervallen van de restschuld als een huiseigenaar de hypotheek niet meer kan betalen. Het zal hypotheekverstrekkers behoedzamer maken. Dat is hard nodig.

En tenslotte steun ik Gerard om zijn rol als verbinder. Ja echt, u leest het goed. Na het vertrek van Hans Spekman heeft het partijbestuur amper nog naar de Werkgroep Huurders van de PvdA omgekeken. Gerard daarentegen deed in zijn eentje meer aan het onderhouden van contacten en het bundelen van krachten tussen de netwerken dan alle bestuursleden bij elkaar. De partij als vereniging is bij hem in goede handen.

Anita Engbers

Skip to content