Menu Sluiten

Onderzoek bij kandidaat voorzitters PvdA over wat zij willen doen aan politici van onze partij die bezoldigd bestuurder zijn bij nepbonden

Ik kreeg de volgende mail van Hans van Bakel:

Geachte partij voorzitters kandidaten,

ik wil u de uitslag van mijn kleine onderzoekje niet onthouden.

Mijn vraag aan de kandidaat partijvoorzitters

Geachte kandidaat voorzitter PvdA,

in verband met het uitbrengen van mijn stem bij de komende verkiezing heb ik één brandende vraag in twee delen. Hebt u een opvatting over het gedrag van Mw. Vos fractievoorzitter van onze partij in de eerste kamer en haar activiteiten i.v.m. AVV? (Alternatief Voor Vakbond). Mocht u voorzitter worden welke stappen gaat u dan zetten in verband met deze zeurende kwestie?

Met vriendelijke groet, Hans van Bakel

Reactie van Gerard Bosman

Beste Hans,

sterker nog, ik heb de nodige stappen gezet! Ik vond en vind de AVV een ‘gele’ nepvakbond, die gesubsidieerd door werkgevers de belangen en goede cao’s van werknemers ondermijnt, juist vaak in sectoren met lage inkomens, veel flexcontracten en lage organisatiegraad. Ik ben op verzoek van partijgenoten die ook FNV-bestuurder zijn betrokken geweest bij overleg met onze partijleiding en Mei Li Vos om duidelijk te maken dat haar bezoldigd bestuurslidmaatschap van AVV de positie van de PvdA schaadt en dat zij geen senator kan zijn voor onze PvdA als zij bestuurslid blijft. De huidige partijvoorzitter wilde echter daar niet tegen optreden. Daarop heb ik mede namens Linksom! in de PvdA motie ingediend en aangenomen gekregen waarin werd opgeroepen om nepvakbonden te verbieden cao’s te sluiten en die niet algemeen verbindend te verklaren en heb ik Mei Li Vos opgeroepen een keuze te maken. De motie werd aangenomen en Mei Li Vos liet weten af te zullen treden als plv. voorzitter bij het AVV. Mede door mijn inbreng is er ook in ons recente verkiezingsprogramma een passage opgenomen om gele nepvakbonden te bestrijden. Vervolgens bleek mij dat Mei Li Vos weliswaar afgetreden was als plv. voorzitter AVV, maar nog steeds bezoldigd bestuurder daar is. Dat is voor mij onacceptabel. Ik heb mij gericht op de TK-fractie en Lodewijk Asscher als politiek leider, om hen te bewegen Mei Li Vos hierop aan te spreken. Deze zomer kreeg ik het bericht dat Mei Li Vos nu ook als bezoldigd bestuurder bij het AVV is afgetreden. Dat heb ik inmiddels ook bij de KvK gecheckt en het klopt. Dat is goed nieuws, vooral voor de geloofwaardigheid van onze partij bij werknemers die het slachtoffer zijn van een nepvakbond als het AVV. Al had dit natuurlijk nooit mogen gebeuren. Onder mijn voorzitterschap zal niemand op kandidatenlijsten komen die banden heeft met gele nepvakbonden.

Met hartelijke groeten,  Gerard Bosman

Reactie Frank van de Wolde Dag Hans, dank voor uw bericht. Ooit was ik voorzichtig positief over de AVV: een nieuwe vakbond die wellicht op een moderne manier invulling zou geven aan het belangrijke werk dat vakbonden doen. Echter, door het ondermijnen van solidariteit bij cao-onderhandelingen ben ik van mening veranderd en zie ik de AVV nu als een asociaal construct. Tijdens mijn campagne ben ik lid geworden van de FNV. Uit principe. Omdat vakbonden belangrijk zijn en ik vind dat als je kandidaat-partijvoorzitter bent, je lid moet zijn van een vakbond. Maar een aantal van mijn ervaringen met de FNV zijn niet om over naar huis te schrijven. Het is soms een conservatieve kracht in de polder. Mei Li heeft haar rol bij de AVV vorig jaar neergelegd. Ik deel uw frustratie over haar eerdere betrokkenheid bij de AVV, maar ze is door de leden en door de Staten gekozen in haar rol. Dat hebben we te respecteren; een partijvoorzitter al helemaal. Zij verdient nu dus onze steun. Ik had u ook tactisch geen antwoord kunnen geven – want ik vermoed dat u niet tevreden zult zijn met deze reactie. Maar ik sta voor duidelijke en eerlijke taal. Volwassen omgangsvormen.  Succes met het maken van uw keuze en het uitbrengen van uw stem. Met hartelijke groet, Frank van de Wolde

Reactie Esther-Mirjam Sent

Geachte meneer Van Bakel, 

Dank voor uw bericht. In antwoord op uw eerste vraag, staat het volgende in het verkiezingsprogramma dat onder mijn hoede is geschreven: Om de positie van onafhankelijke vakbonden te versterken verbieden we dat werkgevers afspraken kunnen maken met ondernemingsraden of zogenaamde gele vakbonden als er een onafhankelijke vakbond in het bedrijf of in de sector actief is.  Verder is mevrouw Vos sinds kort Directeur Stichting Nederlands Debat Instituut: https://www.linkedin.com/in/mevos/?originalSubdomain=nl

Hartelijks, Esther-Mirjam Sent

Reactie Taco Kuiper

Beste Hans,

Wat mij betreft staat het mw. Vos vrij om een vakbond op te richten. Ik maak daaruit op dat ze niet helemaal gelukkig is met de bestaande vakbonden. Hiermee heb ik waarschijnlijk ook al antwoord gegeven op uw tweede vraag.

Met vriendelijke groet,

Taco Kuiper

Reactie Pieter Paul Slikker

Dag Hans,

Het is inderdaad een tikkeltje druk momenteel 😉

Maar naar ik begrijp heeft Mei Li Vos al haar bezoldigde taken bij de AVV neergelegd en is de kwestie daarmee van de baan.

Vriendelijke groet,

Pieter Paul

De overige drie kandidaten hebben niet gereageerd ook niet na een tweede verzoek. Het tweede verzoek:

“Wellicht is de vraag je ontgaan? Dat kan.
Het is ook mogelijk dat je de vraag niet belangrijk genoeg vind om er op in te gaan? Ook dat Kan.
Het kan ook zijn dat je er niet voldoende vanaf weet om er op in te gaan? Dat kan ook.
Misschien heb je geen tijd gevonden te reageren? Ook mogelijk.
Zou je zo vriendelijk willen zijn aan eerder gestelde vraag enige aandacht te besteden en een reactie te geven.

Vriendelijke groet, Hans van Bakel”

 

1 Comment

  1. Kees Marges

    Ik ben helaas niet verbaasd. De kennis van de vakbeweging als behartiger van belangen van werknemers (die lui die vroeger met de term ‘arbeid’ werden aangeduid) is bij heel veel Partij van de ARBEID leden minimaal of zelfs afwezig. Maar de reactie van tenminste 2 kandidaat voorzitters, Kuiper en Pieter Paul, is beschamend en beledigend voor elk vakbondslid en vakbondsbestuurder. Als die gekozen zouden worden, verhardt de verhouding tussen de PvdA en FNV sterk vermoed ik. Wat een onbenullen zijn dat. Overigens zou de FNV eens contact met de PvdA moeten opnemen en moeten aanbieden om op een aantal avonden iets te vertellen over de vakbeweging. In plaatsen verspreid over het land en 2 avonden per plaats. Zou een welkom project zijn denk ik. Interessant zou al zijn hoe de PvdA daarop reageert.

Reacties zijn gesloten.

Skip to content