Menu Sluiten

Open brief aan Lilianne Ploumen en Gijs van Dijk over verhoging minimumloon

Beste Lilianne en Gijs,

Ik doe een dringend beroep op jullie om op de politieke ledenraad van a.s. zaterdag uitleg te geven over de tegenstem van de fractie op de motie van Bij1 e.a. over verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur per 1 januari 2021.

Door deze tegenstem is het beeld ontstaan dat wij ons verkiezingsprogramma op dit belangrijke speerpunt niet serieus nemen, dat onze partij niet levert op het moment dat het erop aankomt.

Ik ben er mij van bewust dat in ons programma staat dat de verhoging naar 14 euro stapsgewijs zal plaatsvinden. Een verhoging met ruim een derde.

Ik ben er mij ook van bewust dat na de vaststelling van ons programma bij het CPB voor de doorrekening slechts een beperkte verhoging van 13,3% voor de hele kabinetsperiode is ingeleverd.

Dat laatste lijkt mij in strijd met het programma, dat immers gaat over zaken die we in de periode tot 2024 willen realiseren. Er staat in ons programma nergens dat de stapsgewijze verhoging zich uitstrekt tot na 2024. De kiezer en de leden mogen er m.i. op vertrouwen dat als dat wel zo was, dat het programma dat expliciet vermeld zou hebben.

Wat mij het meest verontrust is dat ik in de contacten die ik afgelopen week had met leden en kiezers er opnieuw een slag is aangebracht aan onze geloofwaardigheid. Breed lijkt het beeld te bestaan dat bij onze partij de urgentie niet werkelijk gevoeld van de noodzaak van directe, substantiële verhoging van het minimumloon en het daaraan gekoppelde sociaal minimum.

Bij de FNV manifestatie voor de onmisbaren afgelopen zaterdag waren we pijnlijk afwezig op het podium, maar ook op de manifestatie zelf (behoudens ca. een tiental leden). Vele afdelingen en ook de JS lieten het afweten met de motivering dat de tegenstem tegen de motie over het minimumloon een PvdA aanwezigheid te moeilijk maakte. Bij de mensen die ik sprak op die manifestatie, waaronder veel FNV-kaderleden, was er geen enkel begrip voor ons stemgedrag, integendeel.

Deze week luidde het Nibud de alarmbel over de enorme uitzichtloze armoede. Er werd gewaarschuwd dat de onvrede op uitbarsten staat.

Vandaag kwam het SER advies over werkende armen uit. Opnieuw een noodklok over de ernstige armoede en de gevolgen ervan, met o.m. een duidelijke aanbeveling voor verhoging van het minimumloon.

De wel gesteunde verhoging van het minimumloon met 5% komt op geen enkele manier voldoende tegemoet aan de enorme nood aan de onderkant van de samenleving. Het Nibud zei het treffend: ‘Er komt een moment waarop we moeten stoppen mensen uit de rivier te trekken en stroomopwaarts gaan kijken waarom ze in het water vallen’. Met mij ergerde de Nibud-directeur zich aan ‘het gebrekkige gevoel van urgentie’ om de armoede aan te pakken voor grote groepen in ons zeer rijke land. Financiële haalbaarheid kan gegeven die enorme rijkdom nooit een argument zijn om zo weinig te doen. Het is voor mij ook een helaas treffend voorbeeld van het gebrek aan overtuiging in de maakbaarheid van onze idealen en ideeën in onze eigen partij. Als het ergens financierbaar is om armoede te voorkomen, dan is het wel in ons 6e rijkste land ter wereld. Het hoort een erezaak te zijn in de komende vier jaar voedselbanken en andere liefdadigheid overbodig te maken.

Graag wil ik jullie daarom tevens oproepen om alsnog, bijv. bij de komende Algemene Financiële Beschouwingen, alsnog een motie in te dienen voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur, met volledige koppeling naar het sociaal minimum, in de komende regeerperiode, met tenminste een substantiële (minimaal 10%) verhoging per 1 januari a.s. En dat ook als speerpunt te hanteren bij eventuele onderhandelingen met andere partijen.

Herstel onze geloofwaardigheid en laat de urgentie aan iedereen voelen. Ik reken op jullie.

Vrolijk voorwaarts, samen linksom,

 

Gerard Bosman

 

Skip to content