Menu Sluiten

Essay: De toekomst van onze Partij van de Arbeid

We moeten ons verbinden met linkse, progressieve krachten buiten onze PvdA. De PvdA moet een brede partij zijn, waarin ruimte is voor vele vleugels. Stoppen met het narcisme over het kleine verschil op links, over wie nu het meest sociaal, groen of inclusief is. Een partij die een brug weet te slaan tussen alle bevolkingsgroepen en generaties, en tussen sociaal, groen en inclusiviteit. Daarbij wil ik een verbond slaan tussen onze partij met tenminste GL én SP. En zoveel mogelijk samenwerken met alle progressieve en linkse organisaties in onze samenleving, van FNV en Woonbond tot Extension Rebellion en Black Lives Matters. De tegenstanders zitten op rechts, niet bij onze linkse vrienden. Links moet elkaar respecteren, van elkaar leren en elkaar aanvullen en versterken. Ik zal alles doen en ondersteunen wat die samenbundeling helpt, zonder taboes, zonder kansen te missen. En u als lid daarin steeds meenemen, en bij elke stap daarover laten beslissen.

We moeten ons als sociaaldemocratie opnieuw uitvinden. Met als perspectief een nieuwe, brede, linkse, groene en inclusieve volkspartij. Zelfbewust, overtuigd van de maakbaarheid van onze idealen. Een partij die bruist van spannend debat en maatschappelijke actie, waar je bij wilt horen en bij wilt zijn. Een partij waar gedurfde ideeën een kans krijgen, zoals we vroeger ook deden met de invoering van de AOW, de bijstand en de volkshuisvesting. Een partij waar tegenspraak en tegenmacht kernwaarden zijn in het denken en doen. Een partij waar we een heldere visie en alternatief hebben voor de desastreuze neoliberale samenleving. Een partij waarin we durven te leren van onze fouten en die ook benoemen. En een partij waar we moeilijke kwesties niet uit de weg gaan, maar proactief het debat daarover organiseren. Ik ga openbaarheid en transparantie bevorderen, zorgen dat besluiten zichtbaar worden uitgevoerd.

Ik wil samen met u een nieuw groot, verbindend sociaaldemocratisch verhaal maken, gericht op de middellange termijn, concreter dan ons beginselprogramma, met een langere tijdshorizon dan ons verkiezingsprogramma. Waarin we de verzorgingsstaat en de democratische rechtsstaat weer opbouwen, met bestaanszekerheid, goed en eerlijk betaald werk, met rechtvaardigheid en solidariteit. Met aandacht voor de menselijke maat, de mogelijke gevolgen voor de praktijk van het dagelijks leven, het daar aanwezige onrecht en het gebrek aan beleefd respect, in het verlengde van het project “Van Waarde”. Zo groeit een nieuw rechtvaardig sociaal contract. De nieuwe agenda en de bijbehorende visie worden door de leden op het congres in deze zittingsperiode van de partijvoorzitter vastgesteld.

Daarbij moeten we werken aan een nieuwe strategie tegen de groei van extreemrechts en de verschuiving van het politieke centrum naar rechts. We moeten de sprookjes en het gevaarlijke gedachtengoed van extreemrechts actief ontmaskeren en bestrijden. Hun strategie van provoceren en fatsoengrenzen verleggen, met ondermijning van de instituties van de democratische rechtsstaat, vraagt om een actieve, assertieve tegencampagne. Ik wil daarbij met zoveel mogelijk partijen en instanties samenwerken. Zorgen dat het debat en de verkiezingen over de echte problemen van mensen gaat, in plaats van over zondebokken. Zorgen dat feiten weer tellen en onderscheiden worden van onzinnige denkbeelden en complotten.

Als partijvoorzitter ga ik jaarlijks een gezamenlijk links festival organiseren, met ook toneel, dans, Avant Garde muziek, poëzie. Daar kunnen PvdA, GL en SP, en ook de vak- en andere maatschappelijke bewegingen, heel mooi op samengaan. We geven onze leden die zich met kunst en cultuur bezighouden daar ook een plek in. Zo laten we zien dat links niet zuur is, maar zoet kan zijn. Zonder de scherpte op de inhoud te verliezen.

Dit alles zal ook een partij opleveren die weer jongere generaties trekt, en die inclusief en divers van samenstelling is. Waar we aandacht en zorg voor elkaar hebben. Ga samen met mij Linksom!

Skip to content