Menu Sluiten

Gerard Bosman: de kandidaat die verandering brengt

Ik stel mij kandidaat als partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid om de sociaaldemocratie weer sterk, zelfbewust en relevant te maken in ons land. Om onze partij en onze samenleving te veranderen. Echte verandering is mijn missie.

Als enige kandidaat bepleitte ik al verandering van onze inhoudelijke koers en onze partijorganisatie voordat ik mij kandidaat stelde. In 2015 richtte ik daarvoor de beweging Linksom! in de PvdA voor op. Consequent heb ik steeds de inhoud voorop gesteld en mij steeds aan de zijde geschaard van hen voor wie de sociaaldemocratie op hoort te komen. De huurders in sociale huurwoningen die hun huur niet kunnen betalen, de winkelmedewerkers die beroofd werden van een goede cao door nep-vakbonden, de  buurtbewoners in de Rotterdamse Tweebosbuurt, die door het college de stad uit gejaagd worden omdat ze te arm zijn en niet de ‘juiste’ afkomst hebben, de activisten tegen de opening van Lelystad Airport en de fossiele industrie, de mensen met een chronische ziekte of een beperking, die ondanks een VN-verdrag en mooie medailles op de Paralympische Spelen in het gewone leven hier nog steeds niet volwaardig mee kunnen doen, de mensen in het bijstandsschandaal die opgejaagd en vernederd worden door hun gemeentes die hen niet aan een baan helpen, de mensen die hun ouderen- en jeugdzorg zagen verdwijnen na de decentralisaties, de mensen die vermangeld worden door de schuldenindustrie. 

Het is niet voor niets dat de mensen die in onze partij ook voor deze mensen streden en soms zelf, net als ik ervaringsdeskundige zijn, bij mij in mijn campagneteam zitten. Zij liepen vast binnen onze partij, waar tegenspraak als zuur wordt weggezet en waar zij geen gehoor vonden. Zoals de landelijke PvdA werkgroep huurders, die uit frustratie zelfs het bijltje erbij heeft neergelegd. Zij weten dat echte verandering alleen bij mij gerealiseerd zal worden. Geen van de andere kandidaten heeft mij gesteund in de afgelopen zes jaar toen ik voortdurend streed tegen de misstanden in en door onze partij. Bij mij geen lippendienst voor verandering alleen bij de kandidatuur.

Het is niet voor niets dat de mensen die in onze partij de macht bekleden zich meestal niet achter mijn kandidatuur scharen. Ze zijn zich goed bewust dat ik de kandidaat van de verandering ben, dat bij mij woorden in daden zullen worden omgezet. Bij mij gaat de macht, ook binnen onze partij, merken dat er echte verandering komt. En dat is hard nodig! Ik voel heel veel urgentie voor verandering, zowel in onze samenleving als in onze partij. Het is al twee over twaalf voor de aanpak van onze grote maatschappelijke problemen, als voor onze partij.

Als we nu niet durven te kiezen voor verandering, dan zal onze partij een sterfhuisconstructie blijken te zijn. Nu al verliezen we de meeste leden aan het kerkhof en het crematorium. Verjonging is noodzakelijk, maar wordt niet gerealiseerd door onervaren jongeren op verantwoordelijke plaatsen te zetten, maar door als partij en beweging weer een interessante broedplaats van ideeën en actie te laten zijn. Daarin moeten generaties niet tegenover elkaar staan, maar zich juist verbinden. Veel ouderen zijn vooral actief omdat ze solidair zijn met de jongere generaties. Als oudste kandidaat voorzitter heb ik diezelfde motivatie. Voor mij is het voorzitterschap geen volgende stap in een loopbaan, ik doe dit alleen uit bevlogenheid en verbondenheid. Ik ben meer dan voltijds beschikbaar voor slechts een derde van het idioot hoge salaris van bezoldigde PvdA-bestuurders. Het verschil is beschikbaar voor bestuurders van de Jonge Socialisten die ik zal prikkelen om veel meer tegenspraak te leveren, als een echte luis in de pels in plaats van carrièreplanning als toekomstig politicus.

Als kandidaat partijvoorzitter ben ik de enige met een nieuw inhoudelijk links verhaal. Een verhaal dat echte verandering brengt in de samenleving. Een verhaal dat een eind maakt aan de enorme ongelijkheid en armoede in ons rijke land. Dat een eind maakt aan de noodzaak van de beschamende liefdadigheid van voedselbanken. Een plan dat een eind maakt aan de macht van de mensen die van onze verzorgingsstaat een BV Nederland hebben gemaakt. Een nieuw verbindend, inspirerend verhaal voor de middellange termijn, een verhaal met gedurfde, verstrekkende voorstellen. Ik wil dat we weer overtuigd zijn van de maakbaarheid van onze idealen. Met zelfvertrouwen gedurfde plannen presenteren en daarvoor draagvlak organiseren, zoals we dat vroeger deden met de AOW, de bijstand en de volkshuisvesting.

De problemen met armoede, ongelijkheid, schulden, woningnood, klimaat, biodiversiteit, gezondheid, samen leven, en veiligheid zijn groot en urgent, en schreeuwen om meer ambitie en durf. Om onze verzorgingsstaat en democratische rechtsstaat te herstellen. Met een plan voor goed en eerlijk werk voor iedereen die betaald werk wil en kan, door publieke banen centraal te stellen. Voor een hoog op vertrouwen gebaseerd Zekerheidsinkomen in plaats van de bijstand. Voor een omvangrijk schuldenoffensief. Voor hogere en eerlijke lonen en pensioenen. Voor lagere in plaats van iets minder hoge huren. Voor solidaire goede zorg. Voor beter en kansrijk onderwijs, zonder studieschulden. Voor een betrouwbare en dienstbare overheid, met menselijke maat. Voor eerlijke belastingen. Voor een snelle maar wel eerlijke klimaattransitie en verduurzaming, met een Klimaatinkomen. Voor internationale solidariteit. Voor een inclusieve samenleving. Voor een andere begrotingspolitiek. Ik heb die ideeën! Lees ze in mijn boek.

We moeten het debat daarover openen, juist ook waar het schuurt in onze partij, zoals dossiers waarin we evidente fouten hebben gemaakt (zoals de participatiesamenleving, de volkshuisvesting en de bezuinigingspolitiek), als ook de dossiers waar we verdeeld over zijn (zoals migratie en integratie, en de aanpak van klimaat met bijv. de toekomst van de luchtvaart en de veeteelt). Zonder taboes, open en transparant, en niet vrijblijvend. De conclusies verdwijnen onder mijn voorzitterschap niet in een la, maar op de agenda van onze volksvertegenwoordigers en onze politiek bestuurders. Spannende, wervende debatten. Met volop ruimte voor tegenspraak, opdat onze partij weer de plek is waar je moet zijn voor inspiratie, tegenspraak en echte verandering. Met u, de leden. Met de mensen waarover het gaat. Met iedereen die daarover iets zinnigs te melden heeft. Spraakmakende debatten, waar je bij wilt zijn! Met transparante conclusies en uitvoering, voor een nieuwe sociaaldemocratische agenda.

Echte verandering ga ik ook brengen in onze partijorganisatie. Ledendemocratie gaan we versterken, niet beperken. De inhoud komt voorop. We zijn tenslotte een politieke vereniging. De communicatie met leden en kiezers moet veel beter. Vrijwilligerswerk door leden moet veel beter gesteund worden. Maatschappelijke actie en politiek ombudswerk gaan we veel meer prioriteit geven. Ook voor echte verandering in onze partijorganisatie heb ik al jaren voorstellen gedaan. Ook hier doe ik dat niet alleen als lippendienst bij mijn kandidatuur. Lees mijn voorstellen in mijn programma.

Als partijvoorzitter zal ik alles doen om ons te verbinden met linkse, progressieve krachten buiten onze PvdA. Voor een brede sociaaldemocratische partij, waarin ruimte is voor vele vleugels. Stoppen met het narcisme over het kleine verschil op links, over wie nu het meest sociaal, groen of inclusief is. Een partij die de brug weet te slaan tussen alle bevolkingsgroepen en generaties, en tussen sociaal, groen en inclusiviteit. Met een verbond tussen onze partij met tenminste GL én SP. Ik zal alles doen en ondersteunen wat die samenbundeling helpt, zonder taboes. En u als lid daarin meenemen, en daarover laten beslissen. De tegenstanders zitten op rechts, niet bij onze linkse vrienden. Links moet elkaar respecteren, van elkaar leren en elkaar aanvullen en versterken. Als enige kandidaat heb ik goede contacten en vertrouwen bij GroenLinks én de SP. Ik ben donateur van de Helling, het wetenschappelijk bureau van GL, en lid van het Actiecomité Nationaal Zorgfonds. Mijn netwerk bij hen en bij maatschappelijke organisaties zoals de FNV en de organisaties achter het Woonprotest en de Woonopstand geven mij een voorsprong om nu het momentum voor linkse samenbundeling te pakken. En dat zal ik zeker gaan doen!

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen gaan we al zoveel mogelijk samen op links optrekken. We gaan landelijk direct nu inzetten op stevige oppositie met een links schaduwkabinet en een alternatief links regeerakkoord et tenminste GL en SP. We stemmen wat mij betreft niet in met een formatiepoging over rechts, en niet met begrotingen van en gedoogsteun voor een rechts minderheidskabinet, ook niet op onderdelen. We stoppen met als een soort burgemeester in oorlogstijd om alleen scherpe randjes van dat asociale beleid wat af te vlakken in ruil voor steun. We gaan het verzet organiseren, ook met brede maatschappelijke allianties van vakbeweging, huurdersorganisaties tot milieubeweging en mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties. Met brede stakingen en protesten, met opvallende, spraakmakende acties. We laten zien dat links beschikt over echte alternatieven en maken ons niet medeverantwoordelijk voor in de kern fout, asociaal beleid. 

Met u wil ik het vertrouwen in onze PvdA helpen herstellen bij de mensen die dat verloren hebben. Dat mensen aan onze PvdA zien: ze begrijpen bij de PvdA mijn pijn, mijn zorgen. Dat mensen denken: bij de PvdA hebben ze het over mij. Dat mensen ons weer durven te vertrouwen. Dat ze zien en ervaren dat we naast ze staan en hun problemen aankaarten en willen oplossen. Dat vraagt een partijvoorzitter die dat doorleefd heeft. In ‘mijn verhaal’ kunt u lezen over mijn persoonlijke ervaringen, die mij gevormd hebben tot wie ik nu ben. Ik heb het nooit over ‘die mensen’ als het gaat om de mensen waarvoor sociaaldemocraten moeten opkomen. Ik ben één van hen, ik woon en leef met ze in een volkswijk, in een sociale huurwoning. We zijn teveel de partij van alleen hoogopgeleide, maatschappelijk succesvolle woningbezitters geworden. Het is belangrijk dat mensen die geluk en voorspoed kennen solidair lid van onze partij zijn, maar het is onverteerbaar dat de mensen die pech en tegenslag kennen ons daarin niet meer geloofwaardig en betrouwbaar vinden. Alleen iemand die zelf die pijn ervaren heeft kan dat vertrouwen herstellen. Ik ben de enige kandidaat voor wie dat geldt.

Help mij het vertrouwen in onze partij en de sociaaldemocratie te herstellen. De tijd is rijp voor echte verandering. Kies voor de tegenmacht. Kies voor geloofwaardigheid. Durf te kiezen voor echte verandering. Laten we samen linksom gaan en van Nederland weer een rechtvaardige en solidaire samenleving maken!

Skip to content