Menu Sluiten

Motie vaccinatie en testen covid-19

De PvdA in congres bijeen in januari 2021,

Overwegende dat een derde golf van infecties met covid-19 te allen tijde voorkomen moet worden,

Roept onze Tweede Kamerfractie op om:

  1. Voorstellen te doen die met bijv. testbeleid en vaccinatie bevorderen dat de economie weer open kan op een verantwoorde, veilige manier,
  2. Een aparte organisatiestructuur met speciale tijdelijke volmachten en/of bevoegdheden onder centrale leiding te bevorderen voor het met de hoogste urgentie vaccineren, het (snel)testen, het opsporen van besmettingen en het in quarantaine plaatsen en controleren van besmette personen;
  3. Te bevorderen dat er een heldere, controleerbare indammingsstrategie komt waarbij ook het niet reizen duidelijk en controleerbaar een plaats heeft, gericht op het snel naar beneden brengen van het reproductiegetal tot een zeer lage waarde (bijv. <0,3);

En gaat over tot de orde van de dag

Toelichting

Zie de adviezen van het RED-team c19NL: https://www.c19redteam.nl/

Skip to content