Menu Sluiten

Motie huurders in de PvdA

Motie huurders in de PvdA

De PvdA in congres bijeen in januari 2017

Constaterende:

-dat de Werkgroep Huurders vanaf 2012 binnen de partij de aandacht heeft gevestigd op de specifieke belangen van huurders en woningzoekenden;

dat de werkgroep zich nadrukkelijk heeft gemanifesteerd als landelijke werkgroep;

dat er bij veel partijgenoten veel waardering is voor de kennis en de inzet van de werkgroep;

dat de werkgroep inbreng heeft geleverd voor het verkiezingsprogramma waar goed gebruik van is gemaakt;

dat er echter helaas op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer geen bewezen huurdersbelangenbehartiger staat (anders dan die van wethouders en woningcorporaties) die de taal van huurders spreekt;

Er kennis van genomen hebbende dat de Werkgroep Huurders in oktober 2020 is gestopt bij gebrek aan ervaren steun vanuit het partijbestuur;

Spreekt uit dat het voor de PvdA als volkspartij essentieel is om meer werk te maken van de directe samenwerking met huurders en woningzoekenden en hun organisaties;

Draagt het partijbestuur op om met een plan te komen voor een doorstart van de Werkgroep Huurders met actieve huurders waarbij het partijbestuur helder aangeeft wat de rol en positie van de werkgroep is binnen de partij en hoe zij die rol definiëren in relatie tot de partijdemocratie en de volksvertegenwoordiging,

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerard Bosman

Anita Engberts

Skip to content