Menu Sluiten

Motie inkomensondersteuning bij crisis

Motie inkomensondersteuning bij huidige crisis

De PvdA in congres bijeen in januari 2021,

Overwegende dat de covid-19 pandemie nog lang economisch schade lijkt te veroorzaken,

Van oordeel dat naast de inzet om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden met ontslagverboden bij steun, werk-naar-werk trajecten en crisisbanen, er ook een aanvullende tijdelijke inkomensgarantie gewenst is,

Roept onze Tweede Kamerfractie op om te bevorderen dat er ook een inkomensgarantie is voor iedere werkende die getroffen wordt door de crisis, zo lang als nodig is, zoals bijv. door GroenLinks met het crisisinkomen is voorgesteld,

alsmede om ook solidariteitsheffingen ingevoerd worden bij hen die juist profiteren van de crisis en/of met hoge inkomens/vermogens die hierdoor niet geraakt worden;

En gaat over tot de orde van de dag.

Rik Hindriks, Louis Plas en Gerard Bosman

Toelichting

Zie bijv.: https://joop.bnnvara.nl/nieuws/groenlinks-bepleit-crisisinkomen-tot-1-juli-2021

Skip to content