Menu Sluiten

Motie Keerpunt 2021 (Politieke Ledenraad PvdA, 10-10-2020)

De Politieke Ledenraad in vergadering bijeen op 10 oktober 2020,

Overwegende dat het meest recente congres al opgeroepen heeft tot linkse samenwerking bij de komende verkiezingen en dat ook het GroenLinks congres dat heeft gedaan,

Overwegende dat gezamenlijk links sterker staat met een gezamenlijk links stembusakkoord,

Roept het partijbestuur op zijn uiterste inspanningen te leveren tot een gezamenlijk links stembusakkoord, met een gezamenlijk links inhoudelijk kernprogramma en de afspraak om gezamenlijk mogelijke coalitiebesprekingen met andere partijen te voeren, en er elkaar daarbij onder geen voorwaarde los te laten,

Verzoekt het partijbestuur daarover zo spoedig mogelijk aan de leden te rapporteren en het resultaat ter beoordeling aan het eerstvolgende congres of een extra politieke ledenraad voor te leggen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerard Bosman, mede namens Linksom! in de PvdA

Skip to content