Menu Sluiten

Bijeenkomst over inbreng Linksom! in de PvdA voor verkiezingsprogramma 2021

LINKSOM! IN DE PVDA

Beste Linksom-er,

Allereerst een strijdbaar en solidair 2020 gewenst. Dit jaar zal in het teken staan van de opstelling van het nieuwe verkiezingsprogramma van onze PvdA voor de verkiezingen op 17 maart 2021.

We willen als Linksom! in de PvdA daartoe natuurlijk een inhoudelijke bijdrage leveren en er alles aan doen om een echt wervend, ambitieus links programma te maken.

Daartoe is een omvangrijk concept opgesteld onder de titel ‘Een Nieuwe Tien over Rood’, waarin vele thema’s behandeld worden: over werk en inkomen, over ongelijkheid en belastingen, over migratie en integratie, over wonen en een duurzame economie, over een sterke publieke sector met een ander zorgstelsel en een onderwijs voor gelijke kansen, over regulering van de markt en handel en de bescherming van consumenten en burgers, over onze democratische rechtsstaat en over onze overheidsfinanciën en wat te doen bij een volgende crisis.

We willen dit document indienen bij de programmacommissie (die inmiddels is ingesteld) en met wie wij in dit voorjaar een gesprek zullen hebben.

Maar uiteraard niet dan nadat we het document goed met jullie besproken hebben.

Daarom nodigen we je uit voor een bijeenkomst om van jullie te horen wat er (eventueel) anders moet en wat jullie het meest belangrijk vinden.

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 22 februari 2020 op het partijbureau van PvdA Rotterdam (Willem Smalthof) of een andere centraal gelegen locatie, bijv. in Utrecht.

We beginnen om 9.30 uur en sluiten af om uiterlijk 17.00 uur.

Je kunt de hele bijeenkomst bijwonen of alleen het deel dat je bijzonder interesse heeft.

Bij iedere sessie zullen schematisch kort voorstellen uit de Nieuwe Tien over Rood op scherm gepresenteerd worden. Vervolgens volgt een informatieve ronde voor vragen en verduidelijkingen waarna er discussie over de voorstellen is. Wijzigingsvoorstellen kunnen daarbij worden ingebracht. We streven naar consensus, dus we bezien steeds welke voorstellen het meest gedragen worden. Er komt een samenvattend schriftelijk verslag.

Meld je aan voor de hele dag of voor specifieke onderdelen via mail aan:

Nadat wij jullie deelname en onderwerpen hebben gepeild stellen we de programma indeling definitief vast.

Deelname is gratis. Voor koffie, thee, frisdrank, soep en broodjes zal kleine bijdrage worden gevraagd.

Met vriendelijke groet,

Namens Linksom! in de PvdA

Bert Veenstra

Secretaris

Skip to content