Menu Sluiten

Open brief aan Lilianne Ploumen, Lilian Marijnissen en Jesse Klaver

 

Ridderkerk, 6 september 2021

 

Beste Lilianne, Lilian en Jesse,

 

Met deze open brief richt ik me tot jullie als kandidaat partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik ben de kandidaat die vastbesloten is nu brede linkse samenwerking tot een succes te maken en een nieuwe fase in te laten gaan. Er is een historisch momentum om nu echt stappen te ondernemen. Ik nodig jullie uit om daar nu het voortouw in te nemen.

Nu neoliberaal rechts kiest voor uitsluiting van links, en zelfs weigert het inhoudelijk gesprek ook maar aan te gaan moeten we weer met zijn drieën optrekken. Zoals we dat ook bij de terecht aangenomen motie van wantrouwen tegen demissionair premier Rutte hebben gedaan. Sinds die tijd hebben hij en zijn partij alleen maar het vertrouwen meer beschaamd. Zijn persoon vormt steeds meer de belichaming van het vergruizen van het sociaal contract tussen burger en overheid, van de leugenachtigheid van opportunistische machtspolitiek.

Met de openbaarmaking van het bouwstenen document voor een regeerakkoord van VVD en D66 weten we nu ook dat met deze neoliberale partijen geen zicht is op werkelijke verandering, zoals die wel urgent nodig is. Onthutsend is dat de enorme inkomens- en vermogensongelijkheid niet eens als thema wordt genoemd. De mensen met een uitkering worden verder op achterstand gezet. Op het woondossier worden precies de verkeerde maatregelen genomen, die de prijzen nog verder zullen opdrijven en de woononzekerheid verder zullen doen vergroten. Tal van andere urgente dossiers worden niet eens genoemd, zoals die over stikstof en het leenstelsel voor studenten. Er is geen enkel zicht op eerlijke verduurzaming en effectieve klimaatmaatregelen. Het blijft, net zoals de afgelopen vier jaar, bij loze beloftes en lippendienst aan ambities.

Het is nu tijd om gezamenlijk een duidelijke boodschap aan neoliberaal en conservatief rechts af te geven. Ik roep jullie op om gezamenlijk te verklaren dat de maat vol is. Constructieve opstelling wordt duidelijk niet gewaardeerd. Dan moet rechts het ook maar zelf verder uitzoeken!

Lilianne Ploumen meldde gisteren al aan de PvdA-leden dat rechts niet op gedoogsteun hoeft te rekenen. Ik roep jullie nu op om ook gezamenlijk de formatie van een rechts minderheidskabinet in ons parlement niet te steunen. Maak gezamenlijk duidelijk dat we daaraan ook geen gedoogsteun gaan geven, niet aan hun begrotingen en niet aan opzetjes met deals om alleen maar scherpe kantjes af te zwakken van beleid dat in de kern asociaal is.

Maak gezamenlijk duidelijk dat we gedrieën vanaf nu voor scherpe oppositie kiezen. Met een gezamenlijk links schaduwkabinet en een gezamenlijk alternatief links regeerakkoord.

Een akkoord dat fors inzet op vermindering van ongelijkheid. Met een echt veel eerlijker belastingstelsel, dat de enorme rijkdom bij de happy few en grote bedrijven herverdeelt. Met een fors loonoffensief, dat het minimumuurloon verhoogt naar € 14 per uur met volledige koppeling van uitkeringen als bijstand en AOW, dat generiek de lonen in de publieke sector fors verhoogt, dat de pensioenen weer indexeert, en dat alle lonen automatisch doet meestijgen met de prijzen en economische groei.

Een akkoord dat ook inzet op herstel van de publieke sector, met veel meer publieke banen, uitbanning van marktwerking en vertrouwen in professionals. Een akkoord met een echte doorbraak naar vast, goed en eerlijk werk als afdwingbare norm. Een akkoord dat uitkeringen en zorgverlening weer inricht op basis van vertrouwen in burgers, met een geheel nieuw inkomensvangnet in plaats van de bijstand en een veel betere arbeidsbemiddeling. Een akkoord met een offensief tegen problematische schulden van mensen en een generiek schuldenpardon. Een akkoord dat een oplossing biedt voor de toeslagenellende door zorg en kinderopvang volledig collectief te financieren, en huren substantieel te verlagen in plaats van alleen maar een beetje minder te verhogen.

Een akkoord dat concrete maatregelen heeft om op een eerlijke en sociale manier de doelstellingen van klimaat, circulair gebruik van grondstoffen, vervuiling (waaronder stikstof en giftige stoffen), biodiversiteit en vermindering van risico op zoönoses snel te bereiken.

Een akkoord dat slagvaardig de rechtsstaat, de menselijke maat en rechtvaardigheid herstelt. Een akkoord dat verzekert dat iedereen veilig mee kan doen, zonder discriminatie en met volledige uitoefening van ieders mensenrechten. Ook voor mensen met een beperking moeten we dat afdwingbaar maken.

Met een internationaal solidair beleid, waarbij we migratie niet als bedreiging maar als kans zien, onder meer in het licht van de toenemende structurele arbeidstekorten, waarbij we uitbuiting en verdringing hier en braindrain en ontgroening in landen van herkomst met goede regulering voorkomen. En waarbij we integratie goed organiseren, en vluchtelingen in nood gastvrij ontvangen zonder dat ze zich behoeven over te geven aan gevaarlijke reizen met mensensmokkelaars.

En last but not least met een akkoord dat uitgaat van investeren in plaats van bezuinigen, met een linkse begrotingspolitiek.

Onze drie verkiezingsprogramma’s geven volop aanknopingspunten voor zo’n gezamenlijk akkoord. Ik roep jullie op om snel het hierover eens te worden, en ik roep de leden van onze drie partijen op om jullie snel daartoe een mandaat te geven. Wat mijn PvdA betreft kan dat al op het congres van 2 oktober a.s. Ga samen ook zoveel mogelijk gezamenlijke fractievergaderingen voeren, verdeel woordvoerderschappen, en maak gebruik van elkaars ondersteuning.

Het is nu tijd dat we als drie linkse partijen echt over elkaars schaduw springen en onze irritaties en geschillen achter ons laten. We moeten ophouden met het narcisme over wie van ons socialer, groener of inclusiever is. We kunnen en moeten van elkaar leren, elkaar versterken en elkaar aanvullen. Samen hebben we als brede linkse beweging meer potentie om iets te betekenen voor de mensen die in de verdrukking zitten of in onzekerheid verkeren. Voor een rechtvaardige, solidaire, inclusieve en duurzame samenleving. Samen kunnen we sterk zijn, en de kiezer een sterk alternatief bieden. De rechtse meerderheid verkruimelen door samen te laten zien dat het anders kan en moet.

De ziektes in onze samenleving schreeuwen om linkse oplossingen, met grote urgentie. Nu we alle drie ongeveer even klein zijn en in de oppositie gaan is er een unieke kans om eindelijk de droom van linkse samenbundeling te realiseren. Toon jullie leiderschap en ga samen met mij linksom!

Met hartelijke en strijdbare groeten,

Vrolijk voorwaarts, samen linksom!

Gerard Bosman

6 Comments

 1. Marco

  Graag actie zonder de sp erbij! Die club gaat altijd de zaak verzieken door telkens de vraagstukken te verhaspelen tot een onhandelbaar instrument.

  • Beheerder

   Oneens Marco. We hebben ze hard nodig in de strijd tegen rechts. Wij hebben ook veel verziekt. De blik voorwaarts nu, samen linksom tegen rechts!

 2. Harry van Wanrooij

  Het land moet geregeerd worden. En als “we” geen invloed kunnen uitoefenen via regeringsdeelname, dan lijkt het me zeer wenselijk, dat “we” wel invloed kunnen uitoefenen via de gedoogsteun. Daarom: wel gedogen, onder voorwaarde dat er rekening gehouden wordt met de wensen van links. Het alternatief is namelijk gedoogsteun van ultra rechts. En dat zou pas echt verschrikkelijk zijn.

  • Beheerder

   Oneens. Ik ben het eens met Lilianne Ploumen. We gaan niet gedogen als we niet zelf aan het stuur kunnen zitten. Als rechts zich afhankelijk maakt van extreemrechts dan wordt duidelijk dat een VVD al heel dicht bij extreemrechts staat. Rechts bestrijden doe je niet door het te gedogen, maar door verzet te organiseren.

 3. Harrie van Hal

  Ben het helemaal eens met hetgeen je in je brief stelde. Ook met je antwoorden op de reacties op je brief. Toch blijft mij 1 ding bezighouden. Hoe bereiken wij de kiezers die afgelopen verkiezing massaal rechts gestemd hebben en Mark Rutte nu nog belonen met ‘kieswinst’ in de peilingen?

Reacties zijn gesloten.

Skip to content