Menu Sluiten

Essay: De agenda van Gerard Bosman

Waarom wordt je lid van onze Partij van de Arbeid? Het hoort te gaan over dat je je verbonden voelt met onze sociaaldemocratische idealen. Het moet in onze partij weer gaan om de inhoud! Als partijvoorzitter ga ik proactief, spannende en bruisende debatten organiseren, juist ook over lastige thema’s. En ik ga zorgen dat je daarbij wilt zijn! Met echte ledendemocratie zorgen we ervoor dat het debat tot richtinggevende besluitvorming leidt, die transparant wordt uitgevoerd. Adviezen belanden niet in de la, maar zichtbaar in de agenda van iedere PvdA-politicus en -bestuurder.

De formele ledendemocratie moeten we niet verminderen, maar wel veel beter organiseren. We organiseren een permanente, thematische digitale ledenkamer en we modereren die goed, opdat besluitvorming over de hoofdpunten gaat. We gaan veel meer gebruik maken van ledenraadplegingen, zoals ontwikkeld door Het Rode Nest. Tegenspraak en tegenmacht houdt ons scherp en kan tot betere oplossingen leiden. Een open houding leidt tot veel meer kracht, vooruitgang, gezelligheid en respect.

Als partijvoorzitter zal ik alles doen wat linkse samenwerking en samenbundeling bevorderd en faciliteert. Bij komende GR-verkiezingen gaan we samenbundeling op links zoveel mogelijk bevorderen en proactief  faciliteren. We gaan een gezamenlijke werkgroep instellen met GL en zo mogelijk ook SP om samenwerking en samenbundeling te bevorderen en te coördineren. We gaan meervoudige lidmaatschappen van de drie partijen tegelijk volledig mogelijk maken. Ook gaan we op links gezamenlijke projecten opstarten, zowel inhoudelijk als actiegericht. Nu een voldoende links regeerakkoord niet haalbaar blijkt, gaan we liever gezamenlijk in de oppositie, met een zichtbaar, sterk schaduwkabinet van PvdA, GL en SP. Bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen wil ik tenminste een inhoudelijk stembusakkoord, met de afspraak elkaar niet los te laten, liefst met GL én SP.

De PvdA is een vereniging van leden! Hun ervaring en kennis moeten we veel meer inzetten. Er zit zoveel kennis en ervaring bij onze ruim 40.000 leden. De ondersteuning hiervan wordt uitgebreid. Vrijwilligers zijn uitstekende ambassadeurs voor onze partij! We gaan deelname van leden aan onze landelijk netwerken veel beter promoten en faciliteren. En de kleine afdelingen ontlasten.

We gaan zorgen dat iedereen die ons mailt of schrijft snel een inhoudelijke reactie krijgt. De communicatie naar onze leden en kiezers moet en kan echt veel beter. En er komt een nieuw aantrekkelijk en inspirerend maandblad, zo mogelijk samen met GL en SP. Tegen kleine extra contributie ontvang je dat in papieren editie, anders in digitale vorm. Opiniërend, met ruimte voor tegenspraak, informatief en actueel.

De Jonge Socialisten (JS) moet weer een broedplaats worden van lastige vernieuwers. In overleg met JS en Taskforce verjonging gaan we gerichte wervings- en begeleidingsacties op jongeren, ook praktisch geschoolde jongeren, opzetten. De JS-bestuursleden krijgen een bestuursvergoeding ter hoogte van het minimumloon plus een OV-kaart. De JS en de Taskforce verjonging krijgen een budget voor een plan ter verbetering van de deelname. We gaan een actieplan opstellen voor meer diversiteit, samen met het Netwerk diversiteit, het Roze Netwerk, de Rooie Vrouwen en het netwerk Handicap en Beleid. Er komen scholingen om diversiteit te bevorderen. Scouting en begeleiding kan en moet veel beter.

We gaan de beloning van bezoldigde bestuurders (voorzitter en internationaal secretaris) met tenminste 20% verlagen. Die zijn nu absurd hoog (bijna driemaal modaal). Persoonlijk neem ik genoegen met een modaal inkomen. De rest stort ik in de partijkas. Er is veel te doen. Dat vraagt een voorzitter die meer dan fulltime beschikbaar is. Die het doet uit passie. Ga samen met mij Linksom!

Skip to content