Menu Sluiten

Wie is Gerard Bosman?

Ik ben een overtuigde sociaaldemocraat en was al eerder lid van het partijbestuur. Sinds kort ben ik dat opnieuw, nadat helaas een jong partijbestuurslid het partijbestuur verliet (zie voor haar pijnlijke maar herkenbare brief: https://www.facebook.com/kristina.vd.molen , 25 juni jl.). Ook was ik afdelingsvoorzitter in Schouwen-Duiveland en Ridderkerk en Statenlid in Zeeland. Ik ben bedenker en oprichter van de Landelijke Studenten Vakbond en was politiek medewerker van de minister van Onderwijs.

Voorts heb ik leidinggevende en beleidsfuncties gehad bij onder meer het ministerie van Onderwijs, gemeenten en bij grote pensioenfondsen. En opdrachten als zzp-er uitgevoerd voor overheden en energiebedrijven. Ik ben opgeleid tot leraar aardrijkskunde en geschiedenis voor de Middenschool, en heb voorts een opleiding gevolgd aan de J.F. Kennedy School of Government van Harvard University, een Masterprogramma voor Pensioenfonds Management aan Nyenrode University en verschillende leiderschapsopleidingen in het buitenland (VS, Rome, Pretoria en Chennai). Hij is nu energieadviseur voor de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht en Albrandswaard.

In 2015 richtte ik uit onvrede tegen de koers van de partij in de Rutte II-coalitie de beweging Linksom! in de PvdA op, samen met Dick Kalkman. Inmiddels heeft de partij afstand genomen van die koers en is er één van de meest linkse verkiezingsprogramma’s sinds Den Uyl opgesteld, mede na mijn inbreng via onze beweging.

Toen ik in 2012 tijdelijk werkloos werd, heb ik aan de lijve meegemaakt wat de crisis betekende. Ik verloor niet alleen mijn werk, maar moest ook mijn huis ver onder de waarde verkopen en kwam in de schuldsanering terecht. De bank werd gered, maar de klant niet. Door schade en schande leerde ik de werkelijkheid kennen van werkloosheid, het UWV, de Participatiewet, de schuldsanering en de woningnood. Hoe hol al die kreten waren over eigen kracht, zelfredzaamheid en participeren. Ik ervoer hoe belangrijk betaald werk is als anker in je leven, en ik ben blij dat hij ik weer zinvol werk heb. Ik kwam er weer bovenop, maar ik realiseer me heel goed dat dat velen niet vergund is, buiten hun schuld.

Ik begrijp uit eigen ervaring waarom de kiezer zich door de PvdA in de steek gelaten voelde. Nu strijdt ik samen met bijstandsmoeders, arme ouderen, huurders, de mensen die hun stad uitgejaagd worden, strijders voor eerlijke verduurzaming, mensen met een beperking en andere slachtoffers van neoliberaal beleid voor een betere, linkse politieke koers van de partij waar ik al zo’n dertig jaar lid van ben. Het is mijn missie om onze PvdA weer de plek te maken waar kiezers met minder kansen, kiezers die niet tot de happy few behoren, zich weer thuis voelen om mee te doen. Dat ze voelen, dat wij hun pijn echt begrijpen. Een partij niet alleen voor academici, maar ook van en voor praktisch geschoolden. Solidariteit en rechtvaardigheid zijn mijn kernwaarden.

Ik ben geboren in Dieren (Gelderland), en heb gewoond in Zwijndrecht, Groningen, Dordrecht, Delft, Den Haag, Utrecht, Zierikzee, Oosterland en woon sinds 2014 in Ridderkerk. Ik heb één volwassen dochter, op wie ik erg trots ben.

Ik hou van lezen, politiek, geschiedenis, geografie, Big History, reizen, natuur en cultuur beleven, zeilen en koken. Ik voelt me nog erg jong, maar heb met mijn 65 jaar inmiddels ruime levenservaring. Ik wil eraan bijdragen dat jong en oud zich thuis voelen in onze PvdA, en dat de generaties niet tegenover elkaar gezet worden, maar samen optrekken. Graag doe ik dat samen met u!

2 Comments

Reacties zijn gesloten.

Skip to content