Menu Sluiten

Kandidaat voorzitter PvdA

Beste partijgenoten,

Ik stel mij kandidaat voor het voorzitterschap van onze Partij van de Arbeid. Onze partij staat voor belangrijke keuzes. Na teleurstellende verkiezingsresultaten is het tijd om orde op zaken te stellen. De geloofwaardigheid en relevantie van de sociaaldemocratie staan op het spel.

Het meest actueel is nu de kabinetsformatie. De partijvoorzitter is daarbij niet als eerste aan zet, maar het is ook ondenkbaar dat hij of zij daarin geen positie kiest. Ik kan mij niet voorstellen dat onze PvdA deelneemt aan een kabinet onder leiding van Rutte. Ik ben er voorstander van een links minderheidskabinet te onderzoeken waarvan tenminste PvdA, GL en SP deel van uitmaken.[1]

Ik ben een hartstochtelijk voorstander van zo stevig mogelijke linkse samenwerking tussen deze drie partijen, en wil dat er gezamenlijk wordt opgetrokken in de formatie. Als regeren over links niet mogelijk blijkt, dan pleit ik voor gezamenlijke oppositie met een links schaduwkabinet.

Ik ben mijn leven lang een overtuigde sociaaldemocraat en heb al eerder deel uitgemaakt van het partijbestuur. Ook was ik afdelingsvoorzitter in Schouwen-Duiveland en Ridderkerk en Statenlid in Zeeland, en ben nu secretaris van het PvdA netwerk economie. Verder ben ik actief in o.m. de netwerk Duurzame energie en netwerk Zorg. Ik was initiatiefnemer van de oprichting van de Landelijke Studenten Vakbond en o.m. politiek medewerker van de minister van Onderwijs. In 2015 richtte ik uit verzet tegen de koers van de partij in de Rutte II-coalitie de beweging Linksom! in de PvdA op, samen met Dick Kalkman. Inmiddels heeft de partij gelukkig afstand genomen van die koers en is er één van de meest linkse verkiezingsprogramma’s sinds Den Uyl opgesteld. Met mijn bijdragen onder de titel “Een Nieuwe Tien over Rood”, heb ik via onze beweging veel invloed daarop kunnen uitoefenen.

Ik ben ervan overtuigd dat mijn leiderschap kan bijdragen aan herstel van geloofwaardigheid, gelouterd door zijn eigen levenservaring – waarbij ik maar al te goed ervaren heb wat werkloosheid, armoede en schulden met mensen doet en hoe onze partij deze mensen onvoldoende ter zijde stond. In plaats van symptomen moeten we weer oorzaken van ongelijkheid en onrechtvaardigheid bestrijden.

Mijn inzet is gericht op:

  • Versteviging van de sociaaldemocratische ideologie in de harten en hoofden bij de leden en dat verbinden met de praktische politiek – een campagne tegen het neoliberalisme en extreemrechts en voor duurzame, inclusieve en betrouwbare, stevig linkse sociaaldemocratie. Met het aanjagen en faciliteren van goed inhoudelijk debat en van tegenspraak, opdat de partij weer de broedplek en het platform wordt van baanbrekende linkse, sociaaldemocratische ideeën en idealen. Met maximale ledeninvloed en -participatie, weg van de repressieve tolerantie van de laatste jaren;
  • Stevige linkse samenwerking met GL én SP. Ik wil deze linkse samenwerking stimuleren en faciliteren op alle niveaus en het debat in de partij daarover organiseren. En ik zoek daarbij actief de samenwerking met andere progressieve organisaties. Van FNV en Milieubeweging tot Human Rights Watch en Vluchtelingenwerk. Doel is te komen tot een brede, progressieve linkse volkspartij, waarbij iedereen zich thuis voelt – alle kleuren, genders en minderheden, alle generaties. Voor iedereen die staat voor solidariteit, rechtvaardigheid, inclusiviteit en duurzaamheid. Vooral de niet zo hoog opgeleiden en degenen voor wiens belangen de partij wil staan, moeten we de partij weer terug laten vinden als hun natuurlijke thuis;
  • Het aanjagen van politieke actie door de partij op straat en in de wijken, in de bedrijven en de publieke instellingen, de partij zichtbaar maken voor burgers, en het krachtig organiseren van politiek ombudswerk tot in de haarvaten van onze partij.

Ik wil daarnaast de financiële positie en organisatie van de partij versterken. Daarbij hoort ook dat ik de nu vorstelijke beloning van de partijvoorzitter en de internationaal secretaris met tenminste 20% wil verlagen. Ik ben meer dan fulltime beschikbaar.

Het is tijd voor verandering. Het is tijd voor een leiderschap dat geloofwaardig die verandering vorm en inhoud kan geven. Kies voor iemand die dat al jaren, ook toen het nog tegen de stroom in was, hartstochtelijk en consistent bepleit. Ik laat niet los en heb bewezen uithoudingsvermogen om veranderingen tot stand te brengen.

Ik ben graag bereid om bij afdelingen, gewesten en netwerken mijn kandidatuur toe te lichten en over mijn plannen met de partij in gesprek te gaan. Ik ben te bereiken via: .

Wie mij wil helpen in mijn campagne is meer dan welkom. Doe mee en help mee!

[1] Zie ook https://metvertrouwenlinksom.wordpress.com/2021/05/20/een-minderheidskabinet-over-links/#more-4351

Skip to content