Tag Archives: Linksom

Stuur de Partij van de Arbeid Linksom!

 

Stuur de Partij van de Arbeid Linksom!
Sociaal en rechtvaardig. Solidair en duurzaam. Voor u en door u.

Gerard: “Onze Partij van de Arbeid moet weer herkenbaar worden. We gaan ons weer richten op onze sociaaldemocratische idealen. Zowel in woord als daad. Een linkse politiek, maar vooral door meer te doen met ombudswerk, de vakbonden, sociale actie en tegenspraak. We gaan voor een links stembusakkoord. Zo herstellen we samen het vertrouwen in onze Partij van de Arbeid”.

Wat houdt dat in? Gerard: “We investeren in honderdduizenden nieuwe banen. Goed en betaalbaar onderwijs realiseren we voor iedereen. Inkomens gaan we eerlijker verdelen. We bouwen veel meer betaalbare woningen voor de lagere en middeninkomens Ouderen en chronisch zieken kunnen rekenen op een betaalbare en goede zorg”.

Gerard Bosman: Voor een nieuw vertrouwen in onze Partij van de Arbeid.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Persverklaring PvdA-Linksom!

logo_linksom_100px_free_01
De beweging ‘Linksom! in de PvdA’ is verbijsterd over het besluit van het PvdA-partijbestuur om Gerard Bosman uit te sluiten van de lijsttrekkersverkiezing.

Gerard: ‘Dit is een klap in het gezicht van de mensen die mijn kandidatuur ondersteunen en voor wie ik opkom. Het gaat hier niet over mij, maar om de 2-3 miljoen mensen die het moeilijk hebben in ons land en die het vertrouwen in onze partij verliezen’.

Uit niets blijkt dat het partijbestuur dit in haar beschouwingen heeft betrokken. Men heeft zonder enige betrokkenheid van de leden een profiel opgesteld. Hiermee is kennelijk een middel gevonden om een inhoudelijk debat over de koers van onze partij te voorkomen. Door alle kandidaten af te wijzen die een andere koers willen varen, wordt dit eens te meer duidelijk.

Het is onbegrijpelijk dat een PvdA-lid, sociaaldemocraat in hart en nieren met grote internationale en nationale ervaring, wordt uitgesloten. Gerard is al 28 jaar lid van onze partij en heeft zich zijn hele leven dicht om de politieke arena’s van Den Haag en Brussel begeven. Dit zowel qua opleiding, werk als in de politiek.
Op geen enkele wijze blijkt dat is meegewogen dat Gerard bovendien nog andere kwaliteiten en competenties meebrengt. Competenties die momenteel ernstig worden gemist binnen onze partij. Gerard heeft zelf de financiële crisis aan den lijve ondervonden en is daarom in staat het vertrouwen bij kiezers weer terug te brengen. Gerard heeft bovendien bewezen een brede en diepe dossierkennis te hebben en is er consequent in geslaagd een inhoudelijk alternatief te geven op de vele uitdagingen waar wij als Nederland voor staan.

Wederom blijkt dat er bij onze partijleiding een onvoldoende besef is van de vertrouwenscrisis die onze partij met kiezers, alsmede met veel van de ons resterende leden, heeft. Drie verpletterende verkiezingsnederlagen op rij, ruim 10.000 leden minder en nu de aantasting van onze ledendemocratie, zijn punten van uiterste zorg.

Gerard: ‘Er staan mooie woorden in ons concept-verkiezingsprogramma over herstel van vertrouwen, maar op deze manier gaat onze partij dat vertrouwen niet terugwinnen. Het is een zwarte dag voor onze partij en voor de ledendemocratie in onze Partij van de Arbeid’.

Gerard gaat zich met onze beweging beraden over wat er nu verder moet gebeuren. Eén van de mogelijkheden is om in beroep te gaan tegen deze beslissing van het partijbestuur. In ieder geval zullen Linksom! en Gerard blijven strijden voor onze sociaaldemocratische idealen.

http://www.gerardbosman.com

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Persbericht: Gerard Bosman kandidaat Lijsttrekker PvdA

linksom_02Met Vertrouwen Linksom! Persbericht. Gerard Bosman kandidaat Lijsttrekker PvdA

Gerard Bosman stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de Partij van de Arbeid. De beweging ‘Linksom! in de PvdA’, die hij mede heeft opgericht, steunt hem en wil met hem een linksere en progressieve koers voor de partij. Gerard Bosman wil dat de strijd om het lijsttrekkerschap gaat om inhoud, over de koers van onze partij en over de inhoud van het verkiezingsprogramma, waarmee de PvdA de verkiezingen ingaat.

Hij brengt het door Linksom! in de PvdA opgestelde en vandaag openbaar gemaakte programma in voor een andere, linkse koers van onze partij en verdedigt dat. Een koers, waarin onze sociaal-democratische idealen weer duidelijk herkenbaar zijn. Een koers van woorden, maar vooral ook van daden, met sociale en rechtvaardige oplossingen, uitgewerkt in deelplannen. Een programma dat naast mensen staat en samen met hen de uitdagingen tegemoet treedt.
Gerard Bosman heeft zelf ervaren hoe het is als de politiek mensen in de steek laat, hoe weinig zekerheid en warmte er zijn voor mensen die het moeilijk hebben. Gerard Bosman is mede daarom in staat om de geloofwaardigheid van onze partij te herstellen. Hij weet als geen ander waarom dat hard nodig is.

’Linksom in de PvdA’ wil onze partij weer herkenbaar maken door in woord en daad onze eigen idealen centraal te stellen: goed werk en bestaanszekerheid, rechtvaardigheid en solidariteit, verbinding en verheffing. Samenwerking over links en bij voorkeur met andere partijen dan de VVD. Hoop geven op een betere toekomst door daar in te investeren. Compromissen alleen sluiten als ze onze idealen echt dichterbij brengen. Parlementair werk verbinden met ombudswerk en sociale actie. Verbinding herstellen met de vakbeweging en andere progressieve bewegingen. Tegenspraak organiseren en er ook iets mee doen.

Zie voor meer informatie onze campagnewebsite: http://gerardbosman.com.
Voor meer informatie kunt u bellen met: 06 – 45 65 92 81
Foto voor publicatie:
gerard-op-18-oktober-2016

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Uitnodiging bekendmaking kandidaat lijsttrekker

cropped-linksom_01.png
Linksom! in de PvdA presenteert eigen kandidaat en programma

Vrijdag 21 oktober 2016 om 17.00 uur maakt Linksom! in de PvdA zijn kandidaat bekend voor het lijsttrekkerschap van de PvdA.

Plaats: Lounge Linkse Zaken, PvdA kantoor Rotterdam, Willem Smalthof 95.

Onze kandidaat gaat met een door Linksom! in de PvdA opgesteld programma de verkiezingen in. Onze inzet is een andere, linkse en progressieve koers voor onze partij. Een programma voor goed werk en bestaanszekerheid, rechtvaardigheid en solidariteit, verbinding en verheffing. Een programma om te investeren in een linkse toekomst, voor jong en oud, allochtoon en autochtoon, laag- en hoogopgeleid, nationaal en internationaal.
Dit programma presenteren we deze bijeenkomst, samen met ons campagneteam, de speciale campagnesite en acties op sociale media.

Na een korte presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen en voor interviews met vertegenwoordigers van de pers. Er is ook volop ruimte voor informeel contact onder het genot van een hapje en een drankje of, zoals we dat in Rotterdam noemen: ‘knagen en slurpen’.
Kom ook en maak kennis met onze kandidaat! Neem je vrienden mee en zegt het voort! Samen staan we sterk. Stuur met ons de PvdA Linksom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Heribert Korte van Enzodus, 06-29 42 42 19

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail