Tag Archives: ledendemocratie

Persverklaring PvdA-Linksom!

logo_linksom_100px_free_01
De beweging ‘Linksom! in de PvdA’ is verbijsterd over het besluit van het PvdA-partijbestuur om Gerard Bosman uit te sluiten van de lijsttrekkersverkiezing.

Gerard: ‘Dit is een klap in het gezicht van de mensen die mijn kandidatuur ondersteunen en voor wie ik opkom. Het gaat hier niet over mij, maar om de 2-3 miljoen mensen die het moeilijk hebben in ons land en die het vertrouwen in onze partij verliezen’.

Uit niets blijkt dat het partijbestuur dit in haar beschouwingen heeft betrokken. Men heeft zonder enige betrokkenheid van de leden een profiel opgesteld. Hiermee is kennelijk een middel gevonden om een inhoudelijk debat over de koers van onze partij te voorkomen. Door alle kandidaten af te wijzen die een andere koers willen varen, wordt dit eens te meer duidelijk.

Het is onbegrijpelijk dat een PvdA-lid, sociaaldemocraat in hart en nieren met grote internationale en nationale ervaring, wordt uitgesloten. Gerard is al 28 jaar lid van onze partij en heeft zich zijn hele leven dicht om de politieke arena’s van Den Haag en Brussel begeven. Dit zowel qua opleiding, werk als in de politiek.
Op geen enkele wijze blijkt dat is meegewogen dat Gerard bovendien nog andere kwaliteiten en competenties meebrengt. Competenties die momenteel ernstig worden gemist binnen onze partij. Gerard heeft zelf de financiële crisis aan den lijve ondervonden en is daarom in staat het vertrouwen bij kiezers weer terug te brengen. Gerard heeft bovendien bewezen een brede en diepe dossierkennis te hebben en is er consequent in geslaagd een inhoudelijk alternatief te geven op de vele uitdagingen waar wij als Nederland voor staan.

Wederom blijkt dat er bij onze partijleiding een onvoldoende besef is van de vertrouwenscrisis die onze partij met kiezers, alsmede met veel van de ons resterende leden, heeft. Drie verpletterende verkiezingsnederlagen op rij, ruim 10.000 leden minder en nu de aantasting van onze ledendemocratie, zijn punten van uiterste zorg.

Gerard: ‘Er staan mooie woorden in ons concept-verkiezingsprogramma over herstel van vertrouwen, maar op deze manier gaat onze partij dat vertrouwen niet terugwinnen. Het is een zwarte dag voor onze partij en voor de ledendemocratie in onze Partij van de Arbeid’.

Gerard gaat zich met onze beweging beraden over wat er nu verder moet gebeuren. Eén van de mogelijkheden is om in beroep te gaan tegen deze beslissing van het partijbestuur. In ieder geval zullen Linksom! en Gerard blijven strijden voor onze sociaaldemocratische idealen.

http://www.gerardbosman.com

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail