Een nieuwe koers voor de PvdA

Onze PvdA is op zoek naar nieuwe zuurstof, een nieuwe koers, weg van de Derde Weg. Het grote probleem van onze PvdA is dat ze sluipenderwijs geheel het neoliberalisme geïnternaliseerd heeft.Onze ideologische veren moeten afgestoft worden, en we moeten ook weer zelf overtuigd zijn én uitdragen dat onze idealen maakbaar zijn. Dat betekent modernisering naar deze tijd van het programma van spreiding van kennis, macht en inkomen. Het gaat om niet minder dan het her(uit)vinden van onze ideologische veren, onze idealen. Ik roep op tot een renaissance van onze sociaaldemocratie. In plaats van ‘de schoonheid van het compromis’, waarmee iedere bezuiniging en misstand werd goedgepraat, moeten we weer linkse handelingsalternatieven, ook als stip op de horizon benoemen voor onze idealen.

Ingrijpende, radicale maar ook maakbare voorstellen, die het geloof herstellen in de maakbaarheid van een betere, sociaaldemocratische wereld. Niet minder dan een volledig herontwerp van onze verzorgingsstaat en economie, zoals we dat indertijd deden met de invoering van de bijstand en de WW, de AOW en de aanvullende pensioenen, de sociale woningbouw, publiek gefinancierd onderwijs en zorg, en de ontwikkelingssamenwerking.

Op deze site worden suggesties gedaan voor zulke voorstellen. Niet als enig of zaligmakend alternatief, maar om het debat te voeden en te voeren. Reageer en praat mee!

n.b.: De stukken zijn op persoonlijke titel. De verschillende thema’s zullen steeds verder met artikelen worden ingevuld.

Een nieuwe sociaaldemocratische agenda met Een Nieuwe Tien over Rood: http://gerardbosman.com/2019/09/05/een-nieuwe-tien-over-rood-2/

Samenvatting: http://gerardbosman.com/2019/09/05/een-nieuwe-tien-over-rood/

Over waarom een nieuwe koers: http://gerardbosman.com/2018/08/03/zuurstof-nodig-in-onze-partij/

Werk en inkomen: http://gerardbosman.com/een-nieuwe-koers/werk-en-inkomen/

Schulden: http://gerardbosman.com/een-nieuwe-koers/schulden/

Pensioenen: http://gerardbosman.com/2018/10/18/een-zeker-volwaardig-eerlijk-en-tijdig-collectief-pensioen-voor-iedereen/

Een eerlijk belastingstelsel: http://gerardbosman.com/2018/10/29/een-eerlijk-belastingstelsel/

Wonen

De marktsector temmen

Een sterke publieke sector

Zorg: 

http://gerardbosman.com/2019/01/16/solidaire-zorg-een-sociaaldemocratische-visie-linksom/

http://gerardbosman.com/2018/10/26/een-sociaaldemocratische-visie-op-zorg/

Onderwijs, kinderopvang en cultuur 

Verduurzaming en natuur

Democratie en rechtsstaat

Migratie en integratie

Internationale solidariteit en verantwoordelijkheid

Europese Unie

Begrotingspolitiek en financiering