Programma

Hier vindt u het Hoofdlijnenprogramma: Stuur de PvdA Linksom! Hoofdlijnenprogramma van Gerard Bosman.

Hier vindt u het Plan van de Arbeid 2017: Plan van de Arbeid 2017.

Hier vind u De Nieuwe Wijkaanpak: De Nieuwe Wijkaanpak, Een Nationaal Programma voor Verheffing en Verbinding. Een plan van Linksom! in de PvdA.

Het programma in een notendop:

 
Stuur de Partij van de Arbeid Linksom!
Sociaal en rechtvaardig. Solidair en duurzaam. Voor goed werk en bestaanszekerheid. Voor u en met u.

Gerard: “Onze Partij van de Arbeid moet weer herkenbaar worden. We gaan ons weer richten op onze sociaaldemocratische idealen. Zowel in woord als daad. Een linkse politiek, maar vooral door meer te doen met ombudswerk, de vakbonden, sociale actie en tegenspraak. We gaan voor een links stembusakkoord. Zo herstellen we samen het vertrouwen in onze Partij van de Arbeid”.

De crisis is over, maar voor wie? Dat is de vraag. Gerard is daarin ervaringsdeskundige. Hij weet als geen ander wat er in de praktijk mis gaat. Hij weet ons daarmee te verbinden met onze verloren kiezers, leden en al die groepen die voor deze mensen opkomen.

Wat houdt dat in? Gerard:
“We investeren in duurzame groei, in honderdduizenden nieuwe banen, waarvan tweehonderdduizend in de publieke sector: zorg, onderwijs, veiligheid en kinderopvang. Vooral ook banen voor laaggeschoolden, en voor mensen die minder kans hebben op werk zoals ouderen, jongeren en niet-westerse allochtonen. De keiharde discriminatie op arbeidsmarkt gaan we actief aanpakken. We maken een eind aan de flexibilisering van én de verdringing op de arbeidsmarkt. Het werk wordt eerlijker verdeeld. Daartoe voeren we een 32-urige werkweek in. Ook introduceren we basisbanen die de tegenprestatie vervangen”.

We verdelen de inkomens eerlijker. Kapitaal wordt veel zwaarder belast, kleine spaarders en arbeid veel minder. Er komt een arbeidstoeslag voor mensen met een laag inkomen. Lonen en uitkeringen gaan omhoog, voordeurdelerskortingen worden geschrapt. Een sociaal vangnet wordt weer een écht vangnet. Zinloze en vernederende repressie of bureaucratie worden geschrapt. De ondernemingsraad bepaalt de verhouding tussen het hoogste en laagste inkomen. We zorgen dat pensioenen weer zekerheid geven. Zekerheid voor jong en oud. Ook bevriezen we de verhoging van de pensioenleeftijd.

De te hoge studieleningen en collegegelden gaan we schrappen. We stichten een Nationaal Studiefonds voor betaalbaar onderwijs voor iedereen. Kinderen uit gezinnen met lage inkomens krijgen de beste leraren en het beste onderwijs. Zo werken we uitsluiting en achterstanden weg.

De marktwerking in de zorg wordt ontmanteld en we schrappen het eigen risico. We zorgen voor betaalbare en goede zorg voor ouderen en chronisch zieken.

Met een nieuwe wijkaanpak pakken we de problemen in de wijken aan. Ook gaan we de achterstanden wegwerken door het bouwen van veel meer betaalbare woningen voor de lagere en middeninkomens.

Europa willen we socialer, democratischer, zelfbewuster en daadkrachtiger maken. We geven vooral zélf het goede voorbeeld met een houdbaar en een rechtvaardig migratiebeleid. Mensen smokkelen, met alle menselijke tragedies, gaan we voorkomen door zelf vluchtelingen te selecteren, te screenen en op te halen uit de regio. Kinderen worden beschermd met een ruimhartig kinderpardon. Kinderrechten worden gerespecteerd. Arbeidsmigratie gaan we goed reguleren. Taalonderwijs en integratie wordt vanaf dag één goed georganiseerd en gefaciliteerd. Iedereen, en niet alleen migranten, wordt aangesproken op de normen van onze democratische rechtsstaat.

Gerard Bosman: Voor een nieuw vertrouwen in onze Partij van de Arbeid.