Gerard

gerard-op-18-oktober-2016
Gerard Bosman is één van de initiatiefnemers van Linksom! in de PvdA. Voor de PvdA was hij lid van Provinciale Staten in Zeeland, lid van het landelijk partijbestuur en voorzitter van de afdelingen Schouwen-Duiveland en Ridderkerk. Hij is o.m. actief in het netwerk economie.

Gerard heeft o.m. aardrijkskunde en geschiedenis gestudeerd aan de HBO Lerarenopleiding in Delft, aan de Harvard Kennedy School of Government van de Harvard University en de Nyenrode Business University..

Gerard was de medeoprichter van de Landelijke Studenten Vakbond. Gerard heeft nationaal en internationaal gewerkt voor het Ministerie van Onderwijs, o.a. als politiek assistent van de Minister en bij studiefinancieringsbeleid en in het bedrijfsleven bij de bedrijfstakpensioenfondsen. En daarna bij de gemeente Ridderkerk voor o.m. het sociaal domein.

Toen Gerard in 2012 tijdelijk werkloos werd, heeft hij aan de lijve meegemaakt wat de crisis betekende. Hij verloor niet alleen zijn werk, maar moest ook zijn huis ver onder de waarde verkopen en kwam in de schuldsanering terecht. De bank werd gered, maar de klant niet. Door schade en schande leerde hij de werkelijkheid kennen van de WW, het UWV, de Participatiewet, de WSNP (Wet schuldsanering natuurlijke personen) en de woningnood. Hoe hol al die kreten waren over eigen kracht, zelfredzaamheid en participeren. Hij begreep heel goed waarom de kiezer zich door de PvdA in de steek gelaten voelde. Nu strijdt hij samen met bijstandmoeders, arme ouderen, en andere slachtoffers van neoliberaal beleid voor een betere, linkse politieke koers van de partij waar hij al bijna dertig jaar lid van is. PvdA Linksom!

Gerard is 62 jaar, gescheiden, en woont alleen in Ridderkerk. Hij heeft een bijna afgestudeerde dochter, op wie hij erg trots is. Hij houdt van lezen, detectives op tv, politiek, geschiedenis, geografie, Big History, reizen, natuur en cultuur beleven, zeilen, koken, goed eten en drinken.