All posts by Beheerder

Volledige werkgelegenheid

Samenvatting: Dit is een artikel in een serie, waarin bouwstenen aangedragen worden voor een mogelijk nieuwe koers voor de PvdA. In dit betoog gaat het over volledige werkgelegenheid. We pleiten voor een operationalisering van die doelstelling en voor een herstel van de maakbaarheid van werk. Niet de werklozen, maar de werkloosheid moet worden aangepakt. In de publieke sector maken we tenminste 300.000 extra banen, en in de marktsector maken we werk goedkoper en aantrekkelijker om in te investeren, koppelen we investeringen en aanbestedingen aan werk, en komen we met een robotiserings- en digitaliseringsagenda. Speciale aandacht geven we aan banen voor mensen met een lagere opleiding, mensen met een arbeidsbeperking, oudere werklozen (55-plus) en aan arbeidsdiscriminatie van mensen met een niet-westerse afkomst.

In een sociaaldemocratische samenleving helpen we iedereen aan werk die dat wil. Goed en fatsoenlijk werk blijft voor de moderne mens belangrijk. Werk is een belangrijk middel voor zelfstandigheid en bestaanszekerheid, voor structuur en voor sociale context. Betaald werk geeft natuurlijk in de eerste plaats een inkomen, maar werk is m.i. veel meer dan een inkomen. Het geeft zin, structuur en sociale context aan je leven. Mensen stellen zich vaak voor met hun naam én hun beroep. Zonder werk geen beroep, geen collega’s. Waar praat je over in je vrije tijd? En met wie? Werk is niet een ongemak wat we moeten verduren om inkomsten te kunnen generen, opdat we maar voldoende kunnen consumeren. Werk vormt ons tot wie we zijn – als er geen werk meer is, dan raakt dat ons ‘zijn’. Dat besef je pas goed als je het niet meer hebt. Werk is in onze tijd hét middel tot erkenning, ontplooiing, sociale contacten en dagritme. Werk geeft mensen ook macht in de positie tegenover kapitaal en de overheid. Het maakt je minder afhankelijk en geeft je een onderhandelingspositie. Zonder werk geen stakingswapen. Met een betaalde baan heb je wel onderhandelingspositie, collectief georganiseerd in een vakbond, met een ultiem stakingswapen.

Continue reading… →

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Zuurstof nodig in onze partij

Samenvatting: Onze PvdA heeft zuurstof nodig. Nog steeds is er grote aarzeling om een open, breed en kritisch debat te voeren over een nieuwe politieke koers te beginnen. Terwijl die koers de olifant in de kamer is, de oorzaak van de enorme electorale crisis van onze partij. Er zijn grote verschillen van mening, maar daar hebben we het niet over. We moeten positief en gezellig zijn, maar in die verstikkende sfeer, zonder nieuwe zuurstof met een groot, nieuw, inspirerend verhaal, verworden we tot een partij van ‘Happy Losers’, geen winnaars. Lodewijk Asscher wil wel, maar hij is nog erg zoekende. Het partijbestuur doet helaas niets. Daarom zullen we op deze site wat zuurstof toedienen met mogelijke bouwstenen voor zo’n nieuw verhaal.

De Banning lezing

Onze PvdA is op zoek naar nieuwe zuurstof, een nieuwe koers, weg van de Derde Weg. Het gaat nog aarzelend, maar onze politiek leider, Lodewijk Asscher, poogt duidelijk de bakens te verzetten. In zijn Banning lezing (21-2-2018, De Rode Hoed in Amsterdam), riep hij op om in opstand te komen tegen politici die je tot geloof, kleur of consument reduceren. Het was een pleidooi tegen het individualisme en het materialisme, tegen de uitbuiting door flexwerk, tegen de immoraliteit van de financiële industrie. En een oproep tot herwaardering van de verzorgingsstaat:

“Rechts beweerde dat een kleinere overheid leidt tot een prettiger land. Het werd gemeengoed dat de markt nodig is om onze collectieve voorzieningen te organiseren. Experts vertelden ons dat globalisering, robotisering, flexibilisering en migratie onvermijdelijke veranderingen zijn waar je niet onderuit komt. Alsof er geen keuzes gemaakt kunnen en moeten worden over wat we wel willen en wat niet. Ook de PvdA is hier te lang in meegegaan. Het resultaat is dat bestaanszekerheid onder druk staat. Soms heel direct door ervaren onveiligheid, of voor wie in de greep komt van de schuldenindustrie. Soms indirect omdat je niet meer zeker bent van een goede school voor je kinderen of goede zorg voor je ouders.”

Asscher wilde een andere reactie op de grote vragen van een andere politiek. Niet door met nostalgie naar vroeger te wijzen, alsof toen alles beter was. Ook niet door politiek als merk te bedrijven, losgezongen van ideologie en van een bredere beweging. En ook niet met identiteitspolitiek: “Identiteitspolitiek leidt nooit tot een wij- samenleving. Wel tot heel veel wederzijds wantrouwen.”

Continue reading… →

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Stuur de Partij van de Arbeid Linksom!

 

Stuur de Partij van de Arbeid Linksom!
Sociaal en rechtvaardig. Solidair en duurzaam. Voor u en door u.

Gerard: “Onze Partij van de Arbeid moet weer herkenbaar worden. We gaan ons weer richten op onze sociaaldemocratische idealen. Zowel in woord als daad. Een linkse politiek, maar vooral door meer te doen met ombudswerk, de vakbonden, sociale actie en tegenspraak. We gaan voor een links stembusakkoord. Zo herstellen we samen het vertrouwen in onze Partij van de Arbeid”.

Wat houdt dat in? Gerard: “We investeren in honderdduizenden nieuwe banen. Goed en betaalbaar onderwijs realiseren we voor iedereen. Inkomens gaan we eerlijker verdelen. We bouwen veel meer betaalbare woningen voor de lagere en middeninkomens Ouderen en chronisch zieken kunnen rekenen op een betaalbare en goede zorg”.

Gerard Bosman: Voor een nieuw vertrouwen in onze Partij van de Arbeid.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail