Toelichting op motie Niet toelaten nepbonden tot cao-overleg

Het cao-overleg wordt vervuild door organisaties die geen zuivere vakbond zijn, zoals het Alternatief voor Vakbond (AVV), de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) en Qlix.

Deze organisaties zijn geen echte vakbond (wat ook blijkt uit eigen aanduidingen als ‘alternatief voor’ of ‘meer dan’), maar worden vrijwel volledig betaald en gecontroleerd door werkgevers. Het is een gotspe dat minister Koolmees (Sociale Zaken) cao’s voor 300.000 werknemers in de detailhandel (met het AVV met 680 leden, waarvan maar een zeer klein deel in de detailhandel), voor 14.000 werknemers in de schildersbranche met het LBV (dat in die branche nauwelijks leden hebben) en voor 184.000 medewerkers in callcenters met de zeer kleine bond Qlix algemeen verbindend verklaart, die door deze 680 leden tellende gele bond worden afgesloten. 

AVV, LBV en Qlix zijn wat men in vakbondsland een gele bond noemt. Een gele bond is een vakbond die financieel en/of strategisch wordt gecontroleerd door werkgevers. In de door Nederland geratificeerde ILO-conventie 98 artikel 2 verplicht de staat zichzelf om werknemers te beschermen tegen een door werkgevers gecontroleerde vakbond.

· 1. Workers’ and employers’ organisations shall enjoy adequate protection against any acts of interference by each other or each other’s agents or members in their establishment, functioning or administration.
· 2. In particular, acts which are designed to promote the establishment of workers’ organisations under the domination of employers or employers’ organisations, or to support workers’ organisations by financial or other means, with the object of placing such organisations under the control of employers or employers’ organisations, shall be deemed to constitute acts of interference within the meaning of this Article.

Als voorbeeld: De 680 leden van het AVV betalen in totaal 17.000 euro aan contributie. Bijna 675.000 euro is afkomstig van werkgevers. Dat is meer dan 97,5 procent van de hele begroting!

De AVV kan bij hoog en laag beweren hoe onafhankelijk het AVV van werkgevers is, maar een kind begrijpt dat zijn clubje onmiddellijk door de hoeven zakt als de werkgeversbijdragen wegvallen. Daarmee zijn ze niet onafhankelijk in de zin van artikel 2 van de ILO 98 conventie.

Bonden zonder stakingskas en die meer dan voor 50% afhankelijk zijn van werkgevers, kunnen zich niet onafhankelijk opstellen. Dat is een groot probleem omdat op deze wijze de arbeidsvoorwaarden van werknemers worden uitgehold. En het verzwakt de positie van de echte vakbonden.

In de algemene ledenvergadering van het AVV claimde het bestuur dat de cao-panels, de brede democratische en vernieuwende basis van deze ‘vakbond’, 4300 leden hebben. Je kunt je in de praktijk zonde enige controle aanmelden als lid. Per panel kan je je aanmelden, zonder controle op dubbeltellingen en zonder controle of je werkt in de sector. AVV sluit een stuk of tien cao’s af voor circa 300.000 werknemers en heeft 43 panels. Waaronder 33 slapende panels, want er valt niets te stemmen. De CAO panels zijn fake.

De hiervoor genoemde cao’s zijn zonder uitzondering gesloten zonder betrokkenheid van de grootste bond, de FNV. Steeds zijn slechte arbeidsvoorwaarden het gevolg, juist voor mensen met zeer lage inkomens en geen vaste rechtspositie, in sectoren waar vaak goede winsten worden gemaakt en de top zich evenals de betrokken bestuurders van de gele bonden goed beloond.

Als voorbeeld: In de cao voor de detailhandel (onder meer modezaken, warenhuizen, tuincentra en sportwinkels) met werkgeversorganisatie InRetail die door AVV afgesloten (170.000 medewerkers) is gaan sommige medewerkers er zelfs op achteruit. Er zijn amper loonsverhogingen, nieuw personeel gaat erop achteruit, minder toeslagen, nog flexibelere roosters (tot 35% minder zekerheid over aantal arbeidsuren per dag!). De FNV werd niet toegelaten tot de onderhandelingstafel ondanks dat ze met ruim 10.000 leden veruit de grootste in de sector is. De raadpleging van de AVV in deze retail cao: 269 respondenten (61%) hebben vóór gestemd, 169 respondenten (39%) tegen en 33 neutraal.

De minister van Sociale Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet op cao, het algemeen verbindend verklaren van een cao en de implementatie van ILO-conventies. Het is dan ook een raadsel dat hij een cao met het AVV algemeen verbindend heeft kunnen verklaren.

De motie roept op om tegen deze praktijken stelling te nemen en de regels aan te scherpen, en alleen echte vakbonden toe te laten tot het cao-overleg.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

9 thoughts on “Toelichting op motie Niet toelaten nepbonden tot cao-overleg”

 1. In de Technische Groothandel hebben we ook met de AVV te maken. WTG (werkgevers) is er uiteraard blij mee
  Daar word je niet vrolijk van. Onderhandelingen met FNV stuk gelopen met acties en stakingen als gevolg.

 2. Zolang KOOLBEEST, er zit en de CAO uit gekleed worden en de werkend mens 2% loonsverhoging krijgen, en de btw op levensmiddelen om hoog gaan wat blijf er dan over, van de 2% loonsverhoging.
  En daar is de PVDA IN MEE GEGAAN HOE KAN DAT?
  En laten jullie D66 met een niets zegen beleid ze gang gaan?

 3. Ik ben lid van de PvdA en steun deze motie van harte. Het is mij al tijden een doorn in het oog dat Mei Li Vos, als oprichtster van de alternatieve vakbond (welke het predicaat vakbond volgens mij niet verdient), zo’n prominente plaats binnen onze vakbond inneemt.

 4. Ik ben voor de motie, dus weg met organisaties die wel op vakbonden lijken, maar het niet zijn. Zoals een dinky-toy op een echte auto lijkt en het niet echt is en je er niet mee op de rijbaan mag spelen, zo moeten deze nepbonden zich ook niet bemoeien met vakbondswerk.

 5. Ik steun deze motie van ganser harte. Van een partij als mijn PvdA mag je verwachten dat die het voortouw neemt in initiatieven die een halt toeroepen aan het acteren van zogenaamde vakbonden die de belangen van de werkenden verkwanselen en ten onrechte dekking geven aan de pogingen van sommige werkgevers/werkgeversorganisaties om de echte vakbonden van de onderhandelingstafel te weren. Henk van Rees

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *